Opdracht: Tafelschikking

 Maak een verslag over hoe jullie thuis eten.
Het verslag moet ongeveer 1 kantje zijn.

Schrijf iets over de volgende onderdelen:

1)
*Ontbijt (wordt er elke dag ontbeten?)
*Tafelkleed/placemat (wie dekt de tafel?)
*Tafelschikking (heeft iedereen een vaste plaats, wordt er aan tafel gegeten?)*Groepsgesprek of praten alleen de ouder(s)/ verzorger(s)?
*Opscheppen (wie schept het eten op?)
*Water/ limonade/ alcoholische dranken (Wat wordt er gedronken tijdens het eten)
*Ergernissen (Worden ruzies aan tafel uitgepraat?)
*Vlees/vis/soja
*Kliekjes (Wat wordt er gedaan met het eten dat over blijft)

2)
 Beschrijf wat je lievelingseten is. (Noem minstens 3 dingen)

3)
Maak een tekenvel een tekening van het bovenaanzicht van een gedekte tafel.  Zorg dat deze er netjes en verzorgd uit ziet.

4)
Maak een reflectie en lever de opdrachten bij de docent in. Zorg ervoor dat je het netjes in je portfolio opbergt.

Opdracht: Collage gezonde en ongezonde voeding

Wat ga je doen?
Je gaat een verslag en een collage maken over gezonde en ongezonde voeding.

Voorbereiding:
Zoek eerst op internet informatie op over wat gezonde en ongezonde voeding is en maar hier een kort verslag van. Zorg dat je dit verslag in je eigen woorden schrijft!
Wat heb je nodig?
Computer, papier, tijdschriften, schaar, lijm, papier stiften, potloden.
Je eindproduct:
* Je verlag geschreven in eigen woorden over wat gezonde en ongezonde voeding is.
* Je collage ( 1 vel met gezonde voeding & 1 vel ongezonde voeding).
* Je reflectie (gemaakt aan de hand van de reflectievragen).

Hoe ga je het doen?
1. Knip uit tijdschriften of bijvoorbeeld een allerhande van de AH, plaatjes van verschillende soorten voedsel.
2. Zoek uit of het voedsel wat op het plaatje staat gezond is of juist ongezond
3. Plak twee vellen papier, schrijf boven het ene vel gezond en boven het andere vel ongezond.
4. Plak de plaatjes op een vel papier.
5. Schrijf onder ieder plaatje zo precies mogelijk waarom iets wel of juist niet gezond is.
6. Schrijf je reflectie en laat het aan je docent zien om het te laten aftekenen in je portfolio

Maak er wat moois van!
Veel succes!!!