Oefeningenboek voor groepen

oefeningenboek voor groepenHet ‘oefeningenboek voor groepen’ beschrijft honderdenvijftig kortdurende oefeningen. Via een zoeksysteem kan eenvoudig die oefening gekozen worden die het best aansluit bij het doel, het proces, de cultuur en de sfeer van de groep op een bepaald moment.

Ik vind het echt een super handig boek, zeer geschikt voor werken met therapie,-opleidings,-trainings en andersoortige groepen.
Het zijn kortdurende oefeningen (de oefeningen duren niet langer dan een half uur). De oefeningen zijn uitermate geschikt om op een snelle en efficiente manier situaties te verhelderen of de groep vertrouwd te maken met met een bepaald thema.
Het oefeningenboek voor groepen
Lex mulder& Wicky Voors& Herma Hagen
ISBN: 90-14-03950-6  

Intervisie bij werkproblemen

Intervisie bij werkproblemen

Het boek intervisie bij werkproblemen is naar mening een onmisbaarboek om intersvisie aan leerlingen te geven. Intervisie kan gezien worden als een soort ‘zelfhulpmethode’ waarmee collega’s/ leerlingen elkaar op eigen kracht kunnen helpen om werkproblemen op te lossen.
Intervisie doet een beroep op ieders deskundigheid als deelnemer, beroepsbeoefenaar en adviseur. Samen op zoek gaan naar een oplossing. Een voorwaarde is wel dat mensen bereid moeten zijn om naar elkaar te luisteren, op elkaar in te gaan en het voorzitterschap wisselend op je te nemen. Een intervisiegroep is in hoge mate zelfsturend, zelflerend en zelfreflecterend. Als hulpmiddel bij intervisie geeft dit boek een aantal voor intervisie bewerkte methoden. Besproken worden de incidentmethode, profielbeschrijving en krachtenveldanalyse, de Balintmethode en de methode Raguse.

Dit boek biedt naar mijn mening een goede ondersteuning voor als je intervisie wilt gaan opzetten of als je je verder in intervisie wilt verdiepen. Het is in duidelijke en heldere taal geschreven en daardoor toegankelijk voor een grote doelgroep. Zeer zeker een bruikbaar boek om leerlingen gebruik te laten maken van elkaars onderlinge kwaliteiten als het gaat om het bespreken en opheffen van problemen en knelpunten bij het werk/stage van alledag.

Intervisie bij werkproblemen
Jeroen Hendriksen
ISBN: 90244-1458X

Vaardigheden van een goede docent

Er zijn heel veel vaardigheden waar een goede docent aan moet voldoen, ik geef hier een opsomming van naar mijn mening de belangrijkste vaardigheden:

 • Motiverend
 • Positieve houding
 • Houdt rekening met de verschilende leerstijlen van leerlingen
 • Maakt werkbare afspraken met leerlingen
 • Stimuleert de zelfstandigheid van leerlingen
 • Staat open voor vragen van leerlingen
 • Heeft vakinhoudelijke kennis
 • Luistert naar leerlingen
 • Staat open voor feedback
 • Zorgt voor een eerlijke toetsing
 • Is didactisch vaardig
 • Werkt samen met collega’s
 • Werkt samen met ouders en eventueel andere betrokkenen
 • Staat open voor vernieuwing
 • Kan reflecteren op eigen handelen
 • Maakt leerlingen medeverantwoordelijk
 • Heeft oog voor persoonlijk contact met leerlingen
 • Kan zichzelf kwetsbaar opstellen
 • Vriendelijk
 • Consequent
 • Heeft een beeld van de belevingswereld van leerlingen
 • Maakt gebruik van activerende werkvormen
 • Stelt open vragen
 • Heeft een visie op het beroep van docent
 • Kan zichzelf verantwoorden voor gemaakte keuzes

Kan verschillende rollen aannemen:

 • Gastheer
 • Presentator
 • Pedagoog
 • Afsluiter
 • Coach

Vraag het aan de leerlingen

Vraag het aan de leerlingen

Het boek “vraag het aan de leerlingen” worden verschillende thema’s besproken: Voelen leerlingen zich betrokken bij hun school? Wat vinden ze van hun school, hun leerkrachten, lessen en activiteiten?
En hoe denken de leerlingen dat de kwaliteit van de school verbeterd kan worden?
Ik heb dit boek gebruik voor mijn actieonderzoek waarin ik de negatieve sfeer in klas heb willen onderzoeken en uit eindelijk heb veranderd samen met mijn leerlingen!
Al snel kwam ik er achter dat ik m.b.t. mijn onderwerp van mijn actieonderzoek het noodzakelijk was om de leerlingen erbij te betrekken.
Het boek ” vraag het aan de leerlingen” heeft mij handige tips en handvatten gegeven om leerlingen meer bij de school te betrekken en zich (weer) verantwoordelijk te voelen. Wat uiteindelijk tot een betere sfeer in de klas heeft geleid.
Uit mijn actieondezoek komt dan ook naar voren! Luister naar de mening van leerlingen. Ga gewoon met elkaar in gesprek. En neem de mening van leerlingen serieus. Want leerlingen voelen zich pas echt gehoord als er ook echt iets verandert.

Voor mij een zeer bruikbaar en waardevol boek met tips en handvatten om leerlingen meer bij de school te betrekken! Leerlingen zijn meer betrokken, voelen zich verantwoordelijker en zijn gemotiverder wanneer ze bij de school betrokken worden!

Vraag het aan de leerlingen
Jorien Meerding m.m.v. Margot Hameetman
ISBN: 90-6665-442-2

Koop een auto op de sloop

Koop een auto op de sloop

Het boek “Koop een auto op de sloop” gaat over de paradigmashift in het onderwijs.
Hoe maak je het onderwijs in vo, mbo en hbo weer inspirerend voor leerlingen en docenten?
In dit boek worden er veranderingen besproken die het onderwijs weer betekenisvol en levensecht kunnen maken. Het huidige onderwijs is in dit boek hiervoor niet toereikend. Er is een radicale omslag nodig, een paradigmashift.

Ik vond het een lastig boek om te lezen er worden veel moeilijke woorden in gebruikt. Een woordenboek is naar mening zeker noodzakelijk.
Maar het is zeker een handig boek, dat praktische voorbeelden geeft om te laten zien hoe het mogelijk is binnen drie jaar een dergelijke omslag te maken. Het beschrijft de verandering van een traditionele manier van onderwijzen naar competentiegericht onderwijs.

Koop een auto op de sloop
Alex van Emst
te bestellen bij: www.aps.nl