SNELTOETS: Maak deze toets binnen 5 minuten.

(Handige en vooral een leuke toets om leerlingen te laten inzien dat ze goed moeten lezen). 

1)      Voordat je aan deze toets begint lees je zorgvuldig de vragen door.

2)      Zet je naam rechts boven in de hoek van dit papier.

3)      Teken drie rondjes links boven aan dit papier.

4)      Zet een cirkel om het derde woord van opdracht 2.

5)      Dit woordje is ……….

6)      Zeg hard op ……… Ik kan lezen!

7)      Zeg hard op ……… Goedemorgen!

8)      Zet je handtekening rechts onder op de achterkant van dit papier.

9)      Teken op de achterkant van dit papier een cirkel met twee kleinere cirkels erin.

10)  Schrijf onderaan dit papier de rekensom 6×3-12.

11)  Reken dit antwoord uit en deel dit door twee. Antwoord:………..

12)  Maak de zin af: Je moet een gegeven paard niet …………………

13)  Omcirkel het woord links in opdracht 5.

14)  Wat is jouw postcode.

15)  Zet een streepje onder je naam rechtsboven.

16)  Noem een meisjesnaam: ……………

17)  Onderstreep zin 15 helemaal.

18)  Hoeveel is 3-3= ………….

19)  Noem een jongensnaam ……………

20)  Teken een schaar links onderaan dit blad.

21)  Vind jij school belangrijk?

22)  Vind jij lezen belangrijk?

23)  Streep het woord ‘hoeveel’ door in opdracht 18.

24)  Maak alleen de eerste vier vragen van deze toets.

25)  Steek je vinger op als je klaar bent met deze toets en houd je mond.

 Einde!!!

Coaching

Coachen is een woord wat we tegenwoordig allemaal gebruiken, maar het vindt zijn herkomst oorspronkelijk uit de sportwereld. Het is een ruim begrip die door velen op verschillende wijzen begrepen kan worden. Wat coachen nu precies inhoud; wat doe je dan, hoe doe je dat etc. is voor velen vaak lastig uit te leggen.

Met de volgende opdracht willen we je aanzetten tot het onderzoeken wat coachen precies is en welke mogelijkheden het geeft voor je persoonlijke ontwikkeling en daarmee jouw leerproces.

 1) Onderzoek wat coachen is;  leg met eigen woorden uit wat dit volgens jouw betekent:

Voor deelname in de coachen is het belangrijk al vooraf na te denken over verwachtingen, inzet bedoeling, vormgeving etc. van deze groep. Onderstaande vragen zijn bedoeld met het oog op de aankomende coachbijeenkomsten.

2) Omschrijf in eigen woorden in 5 regels wat jij verwacht van je coach. Leg je antwoord duidelijk uit.

3) Beschrijf wat jij verwacht van je groepsgenoten tijdens coachbijeenkomsten en leg je antwoord uit.

4) Als je kijkt naar de persoonlijke ontwikkeling die je deze opleiding door zult gaan maken en de leerdoelen waar je mogelijk aan gaat werken, welke begeleiding heb je daarin van je coach nodig.