Intervisie bij werkproblemen

Intervisie bij werkproblemen

Het boek intervisie bij werkproblemen is naar mening een onmisbaarboek om intersvisie aan leerlingen te geven. Intervisie kan gezien worden als een soort ‘zelfhulpmethode’ waarmee collega’s/ leerlingen elkaar op eigen kracht kunnen helpen om werkproblemen op te lossen.
Intervisie doet een beroep op ieders deskundigheid als deelnemer, beroepsbeoefenaar en adviseur. Samen op zoek gaan naar een oplossing. Een voorwaarde is wel dat mensen bereid moeten zijn om naar elkaar te luisteren, op elkaar in te gaan en het voorzitterschap wisselend op je te nemen. Een intervisiegroep is in hoge mate zelfsturend, zelflerend en zelfreflecterend. Als hulpmiddel bij intervisie geeft dit boek een aantal voor intervisie bewerkte methoden. Besproken worden de incidentmethode, profielbeschrijving en krachtenveldanalyse, de Balintmethode en de methode Raguse.

Dit boek biedt naar mijn mening een goede ondersteuning voor als je intervisie wilt gaan opzetten of als je je verder in intervisie wilt verdiepen. Het is in duidelijke en heldere taal geschreven en daardoor toegankelijk voor een grote doelgroep. Zeer zeker een bruikbaar boek om leerlingen gebruik te laten maken van elkaars onderlinge kwaliteiten als het gaat om het bespreken en opheffen van problemen en knelpunten bij het werk/stage van alledag.

Intervisie bij werkproblemen
Jeroen Hendriksen
ISBN: 90244-1458X

Begeleiden van groepen en Groepsdynamica in praktijk

Begeleiden van groepen / druk 1

Dit is een handig boek die je handvatten geeft over hoe een groep onstaat, de procesmatige benadering van groepen, agogische adviesering bij groepsvorming.
Maar ook over de besluitsvorming in groepen, de verschillende leiderschapstijlen worden besproken, er worden voorbeelden van interventies geven om de veiligheid en vetrouwen in een groep te kunnen bevorderen.
Hulpmiddelen voor observaties en procesanalyse, ondersteuning van het groepsfunctioneren Begeleiden van het groepsproces .

Voor mij een heel handig boek om meer inzicht te krijgen hoe ik groepen beter kan begeleiden.

Begeleiden van groepen
Jan Remmerswaal
ISBN: 90-313-1126 X