Opdracht: De directeur van een MBO school

Jij bent aangesteld als de nieuwe directeur van een MBO opleiding in Den Helder. Er is zelfs nog niet eens een school gebouw. Dit gebouw  moet ook nog gebouwd worden.

Er zijn nog geen leerlingen en er is ook nog geen personeel. Alles moet dus nog geregeld worden.

Het verslag moet minimaal die 2 A-4 tekst zijn. Gebruik het Lettertype Gill Sans MT 11. Je mag verder wel plaatjes gebruiken om de tekst te verduidelijken en je verslag leuker te maken.

 De opdracht is: Hoe ga jij als directeur dit aanpakken?

 1. Bedenk een mooie naam voor je school.
 2. Waar ga jij als directeur de school neerzetten? En leg duidelijk uit waarom juist op die plek.
 3. Hoe zou jij je school eruit  laten zien?  (je mag een plaatje gebruiken). Leg uit waarom jij voor die school kiest. (waarom vind je die school mooi, wat spreekt je aan etc).
 4. Welke voorzieningen heeft een school allemaal nodig? Denk bijvoorbeeld eraan hoe leerlingen de school kunnen bereiken etc.
 5. Hoe ga jij als directeur personeel werven?
  a)     hoe ga je dat aanpakken?
  b)    Waar ga je opletten tijdens de sollicitatiegesprekken?
  c)    Waar moet goed personeel voor jou aan voldoen?
  d)    Over welke vaardigheden en kwaliteiten moet het personeel  beschikken?
 6. a) Wat voor personeel heb je allemaal nodig?
  b) Leg ook duidelijk uit wat deze mensen voor werkzaamheden moeten verrichten?
 7. Hoe zorg je ervoor dat je leerlingen zich op jouw school zich aanmelden? Dus met andere woorden hoe ga jij je school promoten en hoe maak je leerlingen enthousiast om voor jouw school te kiezen? Noem 4 manieren die je gaat gebruiken.
 8. a)Welke voorzieningen zouden er allemaal in de school aanwezig moeten zijn zodat de leerlingen goed les kunnen krijgen?
  b) Leg ook uit waar die voorzieningen gebruikt voor worden.
 9.  a) Hoe zou jij de kantine aankleden?
   b)Wat vind jij belangrijk dat er allemaal in een kantine aanwezig is?Dus  met andere woorden waar moet een goede kantine volgens jouw aan voldoen? Leg dit duidelijk uit            
 10. a)Hoe zou jij de school aankleden?
  b) Hoe ga jij het aantrekkelijk maken voor leerlingen?
 11. a)Welke activiteiten zouden er op school georganiseerd moeten worden?
  b) Waarom vind je dat deze activiteiten georganiseerd moeten worden? 
  c) Wie vind je dat deze activiteiten moet gaan organiseren?
 12. Welke algemene regels zou jij op school invoeren?Leg ook duidelijk uit waarom je vindt dat die regel ingevoerd  moet worden? Dus met andere woorden waarom is die regel belangrijk?
 13.  a) Wat zou verder in de klas veranderen?
   b)Leg ook uit waarom jij dat als directeur zou veranderen.
 14. Als directeur ben je ook verantwoordelijk dat leerplichtige leerlingen op tijd komen en naar school komen. Hoe ga jij als directeur hiervoor zorgen?

SLOT opdracht:
Maak tot slot een PowerPoint waarin jij als directeur jouw nieuwe school presenteert. Je PowerPoint moet een duidelijk beeld weergeven over jouw school.
Je gebruikt hiervoor de antwoorden op je vragen.

Je PowerPoint moet minimaal uit 10 dia’s bestaan. Er mogen niet meer dan 10 zinnen op een dia komen te staan. 

Heel Veel succes!