Verschillende leuke spellen om je lessen mee te verrijken:

Leuke spellen om je lessen te verrijken:


De spellen kun je bestellen bij Kwaliteitenspel.nl


KWALITEITENSPEL
 kwaliteitenspel1

Thema: Wie ben ik?’ Een kleurrijk persoonlijkheidsspel dat helpt om meer zicht te krijgen op de vraag: Wie ben ik?

Door het spelen van het Kwaliteitenspel kunt je een antwoord vinden op vragen als:
• Wat zijn mijn sterke en minder sterke kanten?
• Hoe zien anderen mij?
• Welke kwaliteiten wil ik ontwikkelen?

* KENNISMAKINGSSPELkennismakingspel

Thema: Leer elkaar op een verrassende manier
(nog) beter kennen’

Een leuke en uitnodigende kennismaking in een groep of team werkt erg stimulerend. Dit spel is niet alleen geschikt voor uiteenlopende werksituaties, maar ook voor de familie- of vriendenkring. Als u elkaar al kent, kunt je met dit spel nieuwe kanten van anderen ontdekken.

 

* VAARDIGHEDENSPELvaardighedenspel

‘Thema: Wat kan ik?’

De invalshoek bij dit veelzijdige communica-tiespel is de vraag: Wat kan ik?

Het Vaardighedenspel kan in vrijwel alle werk- en privé-situaties worden gebruikt om op een speelse manier de wijze van functioneren en communiceren te bespreken én te verbeteren.  Het spel is dan ook bestemd voor iedereen die
zich met communicatie bezig houdt.

* WAARDEN- EN NORMENSPELnormen-en-waarden

‘Thema: Wat vind ik belangrijk?’

De bedoeling van dit spel is je met anderen in gesprek te brengen over waarden en normen.

TOELICHTING

Het Waarden- en Normenspel bestaat uit 140 kaarten, verdeeld over 3 groepen:

Waarden – Centrale vraag: Wat is voor mij als persoon of voor ons als organisatie richtinggevend voor ons handelen? Bijvoorbeeld:  rechtvaardigheid, integriteit, duurzaamheid en solidariteit.

Thema’s – Geven terreinen weer waarop  waarden concreet tot uitdrukking kunnen worden gebracht. Voorbeelden: leidinggeven, opvoeding, media en politiek.

Normen – Kernvraag hierbij: Welke gedragsregels zijn gewenst of ongewenst in  groepen? Voorbeelden van groepsnormen: ‘je moet jezelf zien te redden’ en ‘je mag fouten maken’. Met bovenstaande groepen
kaarten kan men zowel afzonderlijk als in combinatie spelen.

* GEVOELSWERELDSPELgevoelswereld

‘Centrale vraag: Wat voel ik?’

De bedoeling van dit spel is je met anderen in gesprek te brengen over de wijze waarop je situaties, mensen of een organisatie ervaart.  Als gevolg daarvan zult u niet alleen bewuster worden van jezelf, maar kunt u ook anderen
beter gaan begrijpen.

 * EIGEN WIJSHEDEN SPELeigen-wijsheden spel

 Citaten kunnen je helpen bewust te worden van de wijze waarop je tegen bepaalde onderwerpen of het leven als geheel aankijkt. Op deze manier helpen ze je je  eigen wijsheid te ontdekken.

De bedoeling van dit spel is u op speelse wijze met anderen in gesprek te brengen over de manier waarop je tegen onderwerpen als ‘communicatie’, ‘verandering’ of ‘leiderschap’ aankijkt. Daarnaast nodigt dit spel je uit door middel van prikkelende vragen deze onderwerpen te koppelen aan je persoonlijke ervaringen.

Het ‘Eigen Wijsheden Spel’ bestaat uit 144 kaarten. Op de voorzijde van de kaarten staat een citaat, op de achterzijde een vraag, gekoppeld aan het citaat.  Je kunt ook heel goed alleen met de vragen of alleen met de citaten werken.

* INSPIRATIEIESPELinspiratiespel

Het ‘Inspiratiespel’ geeft richting bij het beantwoorden van de vraag: Wat wil ik? Het spel bestaat uit 140 kleurrijke kaarten, verdeeld over 4 groepen:

1. Activiteiten. Helpen na te denken over vragen als: Waar ben ik graag mee bezig? Waar krijg ik energie van?
2. Inspiratiebronnen. De kernvraag hierbij is ‘Waar haal ik mijn inspiratie vandaan?’
3. Voorwaarden. Hierbij gaat het om de vraag: Wat heb ik nodig om effectief en prettig te kunnen functioneren?
4. Belemmeringen. De centrale vraag hierbij is ‘Welke gedachten belemmeren mij om activiteiten die me inspireren te verwezenlijken?’

Met bovenstaande groepen kaarten kan men zowel afzonderlijk als in combinatie met elkaar spelen.