Leren in vijf dimensies

leren in vijf dimensies

Zoals elke docent behoort te weten is leren is een complex proces. Op basis van leerpsychologisch en onderwijskundig onderzoek op breed terrein zijn inmiddels inzichten gegroeid die voldoende aanleiding geven om de onderwijspraktijk kritisch tegen het licht te houden.

De Amerikaanse onderzoeker Robert J. Marzano heeft een praktisch en bruikbaar model naar mijn mening ontworpen. Hij geeft hierin nieuwe inzichten uit de leertheorie vertaald naar praktische instrumenten waarmee een docent, en leerlingen aan de slag kunnen. Het model onderscheidt zich in vijf dimensies, die samen complexe leerprocessen beschrijven: motivatie, het verwerven en integreren van nieuwe kennis, het verdiepen en verbreden van kennis, de toepassing van kennis in betekenisvolle situaties en reflectie.

Het boek leren in vijf dimensies is voor mij een belangrijk hulpmiddel om activerende en didactische werkvormen te ontwikkelen. Daarnaast bevat dit boek waardevolle ideeën voor docenten die hun onderwijs willen baseren op het natuurlijk leren; gericht op onderzoekend leren en de afwisseling tussen directe instructie en begeleiden van zelfstandig leren.
Als docent krijg je op scholen steeds meer te maken dat de moderne didactiek centraal staat niet meer de leerstof maar de ontwikkeling van de leerling. Hun eigen leerproces is van essentieel belang.

Ik vind het een belangrijk en waardevol boek die je als docent handvatten geeft over de praktijk van lesgeven. De strategieën die in het boek besproken worden hebben allemaal betrekking op activerend lesgeven. Het gaat erom dat leerlingen actief betrokken worden bij het onderwijs en hun eigen leren!

Leren in vijf dimensies; moderne didactiek voor het voortgezet onderwijs.
Marzano, R en Miedema, W.Koninklijke van Gorcum. 2005
ISBN: 978-90-232-4129-4

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.