Bezuinigingen passend onderwijs gaan door…

De Tweede Kamer gaat akkoord met een bezuiniging van driehonderd miljoen euro op het passend onderwijs, meldt de NOS. Dat bedrag haalt minister Marja van Bijsterveldt (CDA) uit het potje voor extra hulp voor probleemjongeren. Regeringspartijen CDA en VVD en gedoogpartner PVV steunen de plannen die vanmiddag tijdens een debat zijn besproken.

De coalitiepartijen en de PVV willen nog wel duidelijkheid over de gevolgen voor scholen. Een Kamermeerderheid vindt dat de maatregel er niet toe mag leiden dat scholen dicht moeten.

Het ‘passend onderwijs’ gaat vanaf 1 augustus 2012 in en houdt in dat kinderen met een handicap of lichte psychische of gedragsproblemen zoveel mogelijk naar een gewone school gaan. Hiervoor komen er samenwerkingsverbanden van gewone scholen en het speciaal onderwijs.

Scholen mogen niet sluiten, wel gedwongen ontslagen
Het kabinet is van mening dat het passend onderwijs te duur is geworden. De Kamer vindt dat de maatregel er niet toe mag leiden dat speciale scholen hun deuren moeten sluiten. Toch liet Van Bijsterveldt vorige week bij een manifestatie tegen de bezuinigingen weten dat er zeker gedwongen ontslagen vallen. Van Bijsterveldt kon niet zeggen om hoeveel ontslagen het precies gaat. De onderwijsvakbonden spreken van zesduizend banen die op de tocht staan. Het kabinet trekt wel in het budget voor het onderwijs tweehonderdvijftig miljoen euro uit voor het belonen van leraren die goed presteren.

Van Bijsterveldt schaft de rugzakjes af
Momenteel bedraagt het totale budget voor het passend onderwijs 3,7 miljard euro. De bezuiniging moet het budget terugbrengen naar het niveau van 2005, toen het nog 3,4 miljoen bedroeg. Van Bijsterveldt schaft ook de zogenoemde ‘rugzakjes’ af. Dit zijn persoonsgebonden budgetten waarmee ouders van probleemleerlingen steun kunnen inkopen. NRC onderwijsredacteur Marieke van Twillert legde op 2 februari in NRC Handelsblad uit wat deze ‘rugzakjes’ precies zijn:

Het rugzakje (ingesteld in 2003) is geld, waarmee scholen extra begeleiding kunnen geven aan kinderen met een aandoening. Denk aan (lichte) psychische aandoeningen of gedragsstoornissen als autisme, of een lichamelijke handicap. Die school koopt met het budget van het kind extra hulp in, zoals een paar uur ‘remedial teaching’, of speciaal lesmateriaal. Geld aanvragen is gecompliceerd: ouders dienen een verzoek in bij een commissie, die bepaalt of het kind in kwestie inderdaad ‘zorg’ behoeft.

In de plaats van individueel budget aanbieden voor kinderen wordt in het onderwijsbudget geld toegekend aan de school zelf. De scholen moeten vervolgens op zoek gaan naar een ‘passende plek voor ieder kind’. Met het geld dat de scholen krijgen, moeten leraren opgeleid worden om zorgleerlingen beter te helpen. Van Bijsterveldt meent dat hierdoor de professionaliteit toe- en de bureaucratie afneemt. Maar de vakbonden en scholen zijn het daar niet over eens. Van Twillaart:

“Het grootste probleem is de bezuiniging van 300 miljoen euro – op beleid dat nog niet is ingevoerd. Volgens de minister is het mogelijk om tegelijkertijd een nieuw systeem in te voeren én te bezuinigen. Daar denken scholen, schoolleiders en vakbonden anders over. De ‘gewone’ scholen zijn bang dat vooral zij de gevolgen zullen merken. Zij zijn namelijk verplicht de kinderen aan te nemen. En de werkdruk neemt toe voor leraren.”

bron:http://www.nrc.nl/nieuws/2011/02/16/bezuinigingen-passend-onderwijs-gaan-door/

Bezuinigingen passend onderwijs oneerlijk…

De nieuwe kabinetsplannen voor ‘Passend onderwijs’ gaan direct ten koste van de begleiding van de kinderen die extra zorg nodig hebben. Bezuinigingen zijn onvermijdelijk, maar deze keuze raakt juist de meest kwetsbare kinderen. Terwijl op hetzelfde moment het kabinet besluit om een belastingkado weg te geven voor villabezitters, door de geleidelijke verhoging van het eigenwoningforfait voor villa’s boven de 1 miljoen euro af te blazen. Het moet en kan eerlijker!

Leraren krijgen nog grotere en drukkere klassen met veel zorgleerlingen. Er komt minder geld voor begeleiding in de klas. Doorverwijzen naar het speciaal onderwijs mag straks ook niet meer. En het speciaal onderwijs, waar nog veel te verbeteren valt, wordt extra gekort. Dit leidt dus tot grotere klassen, terwijl iedereen de menselijke maat in het onderwijs terug wil. En klassenvergroting en minder begeleiding betekent onvermijdelijk nog meer thuiszitters.

De lessen van de parlementaire commissie die onderzoek deed naar onderwijsvernieuwen sinds begin jaren negentig, worden genegeerd. Er wordt namelijk opnieuw fors bezuinigd tijdens een grote verandering in het onderwijs.

De PvdA wil de aanhoudende groei van het doorverwijzen van probleemkinderen stoppen. De oplossing hiervoor is om gewone scholen te ondersteunen met meer handen in de klas. Dat kan door een andere keuze te maken. Overal in het onderwijs valt te beluisteren: laat die prestatiebeloning maar zitten maar geef ons extra ondersteuning in de klas. Nu het tegenovergestelde gebeurt, blijft er van het draagvlak onder leraren niets over!

bron: http://nu.pvda.nl/berichten/2011/01/Reactie-PvdA-op-bezuinigingen-passend-onderwijs.html